Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u ŠGSD

Objavljeno: 28. ožujka 2022. u kategoriji

U skladu s člankom 8. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama (Službene novine Grada Pazina broj 33/14), objavljuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u prizemlju Školsko-gradske sportske dvorane na adresi Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani 2-2022

Natječaj – poslovni prostor ŠGSD – OBRASCI 2-2022

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital