E Bike sustav iznajmljivanja električnih bicikala od danas u funkciji

Objavljeno: 2. lipnja 2020. u kategoriji

Pazin E Bike sustav je sustav uporabe javnih bicikala na području grada Pazina. Vlasnik bicikala je Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, OIB:07969842379. Upravitelj sustava je Pazin sport d.o.o. koje daje na uporabu bicikle u svoje ime i za svoj račun, sklapanjem ugovornog odnosa s korisnikom bicikla. Sustav raspolaže sa ukupno četiri električna bicikla, a uvjeti korištenja, cijene i način naplate te ostali uvjeti definirani su Općim uvjetima korištenja Pazin bike sustava važećima od lipnja 2020. godine.

Ove godine sustav je u funkciji od 02. lipnja sve do kraja mjeseca listopada 2020. godine.

PAZIN_BIKE_PREPAID_OPC_I_UVJETI_06.20

PAZIN_prepaid_ naljepnica_v2_560x465mm_TISAK copy

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital