Edukacija ” Programi prekogranične i transnacionalne suradnje za turističke projekte te ostali natječaji vezani za turizam”

Objavljeno: 1. lipnja 2016. u kategoriji

U petak, 3.lipnja u Pazinu će se održati seminar na temu Hrvatski turizam kroz Programe Europske teritorijalne suradnje u financijskoj perspektivi 2014.-2020.: „Programi prekogranične i transnacionalne suradnje za turističke projekte te ostali natječaji vezani za turizam“, u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.Edukacija je namijenjena djelatnicima svih razina sustava turističkih zajednica i svih razina javnog i privatnog turističkog sektora, osobito jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, razvojnim agencijama i muzejima.

Cilj edukacije je prenijeti polaznicima relevantna teorijska i praktična znanja o načinima poboljšanja aktivnosti vezano za prijavu projekata prvenstveno na Programe prekogranične suradnje i Programe transnacionalne suradnje u financijskoj perspektivi 2014.-2020. Navedene programe predstavit će djelatnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao predstavnici nadležnog nacionalnog tijela.

Seminar će se održati u Pazinu u petak, 3. lipnja 2016. s početkom u 10:30 sati u prostorijama Školsko–gradske sportske dvorane/Polivalentne dvorane na adresi Tugomila Ujčića 2, Pazin.

Prijavnicu ispunite na: http://business.croatia.hr/hr-HR/HTZ-Edukacija-2016/Prijavnica/Edukacija-EU-fondovi-2016-%E2%80%93-Pazin?c2ZcNjI1

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital