Financijski izvještaji za 2018. godinu

Objavljeno: 31. svibnja 2019. u kategoriji

Pazin sport d.o.o. je za 2018. godinu predao financijske izvještaje za statističke potrebe i za javnu objavu – Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Dodatne podatke, Bilješke uz financijske izvještaje, te Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja i raspodjele dobiti.
Navedeni financijski izvještaji usvojeni su na prethodno održanim sjednicama Nadzornog odbora dana 20. svibnja te potom Skupštine 27. svibnja 2019. godine.
Isti se objavljuju na stranicama Financijske agencije, te web stranici društva.
Za 2018. godinu ostvareni su ukupni prihodi od 1.142.025,00 kn te rashodi od 1.114.169,00 kn, odnosno bruto dobit od 27.856,00 kn. Utvrđena je obveza poreza na dobit od 3.946,00 kn odnosno neto dobit od 23.910,00 kn.
Vrijednost imovine, te kapitala i obveza odnosno aktive i pasive iznosi 797.051,00 kn.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital