Izvještavanje o tijeku poslova, prihoda i stanja društva za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Objavljeno: 17. srpnja 2020. u kategoriji

U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 12/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) društvo tromjesečno izrađuje izvještaje za Nadzorni odbor a sukladno tome i vlasnika, o tijeku poslova, prihoda i stanju društva. Navedeni izvještaj odnosi se na razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine te sadrži osim financijskog dijela odnosno prikaza ostvarenih prihoda i rashoda, druga ostvarenja odnosno održana događanja u sportskim objektima, infrastrukturne zahvate u sportskim objektima, projekt pomoćnog nogometnog igrališta, fiskalne odgovornosti, te sukladno novonastaloj situaciji, dio koji se odnosi na poslovanje, upravljanje objektima, mjere štednje i rebalans proračuna uslijed epidemije uzrokovane COVID-19.

Izvještaj NO siječanj – lipanj 2020

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital