Javno potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskih udruga za 2017. godinu

Objavljeno: 26. travnja 2017. u kategoriji

U četvrtak, 27. travnja 2017. godine, s početkom u 16,30 sati, u polivalentnoj dvorani Školsko gradske sportske dvorane (Tugomila Ujčića prof. 2, Pazin), održati će se javno potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sukladno provedenom Natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini između Zajednice sportskih udruga Grada Pazina i sportskih udruga.

U samom natječaju, ukupan iznos raspoloživih sredstava je 660.000,00 kuna namijenjenih za redovnu aktivnost sportskih klubova i udruga, te 25.000,00 kuna namijenjenih za sportske manifestacije. Natječaj je objavljen 27.01.2017. i trajao je do 28.02.2017. godine (za redovnu aktivnost sportskih klubova i udruga, te sportske manifestacije). Raspisivanje natječaja  za školovanje sportskog kadra planira se tijekom svibnja 2017. godine, a ukupni iznos raspoloživih sredstava je 30.000,00 kuna. Sredstva su povećana u odnosu na 2016. godinu za 160.000,00 kn za redovnu aktivnost sportskih udruga i klubova, te za 26.000,00 kn za školovanje sportskog kadra.

 

Sukladno Popisu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja, 19 klubova/udruga prijavilo je ove godine svoje redovne sportske programe i projekte pod Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga, dok je pod sportske manifestacije povodom obilježavanja gradskih blagdana 9 udruga prijavilo svoje sportske manifestacije. Od ukupno 20 prijava pod točkom 1. Natječaja – Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga, 12 prijava bilo je za programe treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta i mlađih dobnih kategorija i one su vrednovane prema Kategorizaciji sportova u Pazinu broj 15-2011  od 21.10.2011. godine (prema kriterijima – razvijenost i tradicija sporta, sportska kvaliteta, rad sa mlađim kategorijama, broj ekipa u redovnom natjecanju, broj licenciranih trenera u klubu i broj registriranih takmičara). Bodovanje je izvršeno sukladno važećim propisima i podacima koji se odnose na područje sporta, udruga na području RH i Istarske županije, te podacima dobivenima iz prijava programa sportskih klubova i udruga. Sukladno izvršenom bodovanju klubova/udruga u sustavu natjecanja raspodijeljeno je 642.600,00 kn za 12 klubova i udruga. Za preostalih 8 prijava klubova/udruga za razne sportske priredbe i druge sportske aktivnosti  bodovanje je izvršeno sukladno kriterijima koji su primjenjivi prema Kategorizaciji sportova u Pazinu, kvaliteti poslanog sportskog programa, ukupnoj financijskoj vrijednosti projekta i udjelu zatraženog iznosa za projekt prema prijavi na natječaj Zajednice. Na taj je način raspodijeljeno 17.400,00 kn. Ukupno 14 prijava za sportske manifestacije ušlo je u sustav raspodijele sredstava za sportske manifestacije u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, po pojedinim sportskim manifestacijama – 2.500,00 kn za Dan grada, 4.500,00 kn za Rim, 13.000,00 kn za Rujanske svečanosti i 5.000,00 kn za Međunarodne programe. Ukupno 9 klubova/udruga prijavilo je 14 sportskih manifestacija. Raspodjela sredstava za sportske manifestacije izvršena je prema kvaliteti poslanog programa sportske manifestacije, ukupnoj financijskoj vrijednosti projekta i udjelu zatraženog iznosa za projekt prema prijavi na natječaj Zajednice, te je time raspodijeljeno 25.000,00 kn.

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital