Gradski stadion

Lokacija: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE k.č.1817, 1815/3, 1815/2, 1811, 1818, 1819, 1820, 1821/1, 1821/2, 1828, 1829/1, 1830 i 1833/1 k.o. Pazin, PAZIN

USLUGA CIJENA (u kunama, bez pdv-a*) CIJENA (u eurima, bez pdv-a*)
Jedan sat treninga ili utakmice od strane udruga članica ZSU Pazin 100,00 13,27
Jedan sat treninga za sve ostale korisnike (izvan članstva ZSU Pazin) 320,00 42,47

* na iskazane cijene obračunava se zakonska stopa PDV-a u iznosu od 25%

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital