Pomoćno nogometno igralište

Lokacija: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE k.č.1820, k.o. Pazin, PAZIN

Usluga

CIJENA
(u kunama, bez pdv-a*)
CIJENA
(u eurima, sa  pdv-om*)
Jedan sat treninga ili utakmice od strane udruga članica ZSU Pazin 11,32 14,15
Jedan sat treninga ili utakmice za sve ostale korisnike (izvan članstva ZSU Pazina)** 45,00 55,00

* na iskazane cijene obračunava se zakonska stopa PDV-a u iznosu od 25%
** u cijenu korištenja uračunato je korištenje rasvjete i svlačionica

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital