Školsko – gradska sportska dvorana

 

Usluga

Cijena

(u kunama, bez PDV-a)

Cijena

(u kunama, sa PDV-om)

Jedan sat korištenja velike dvorane 240,00 300,00
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane 100,00 125,00
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin 65,60 82,00
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin 196,80 246,00
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina* 196,80 246,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane 144,00 180,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina** 118,08 147,60
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane na bazi godišnjeg ugovora minimalno 2xtjedno 95,00 118,75
Dva uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane 240,00 300,00
Tri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane 360,00 450,00
Četiri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane*** 480,00 600,00
Korištenje velike i polivalentne dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmova i sl. događaja prema dogovoru

* cijena se ne odnosi na korištenje dvorane za potrebe rekreacije (za rekreaciju naplaćuje se puna cijena sata korištenja velike dvorane od 240,00 kn, iskazano bez PDV-a).
** cijena se ne odnosi na korištenje polivalentne dvorane za potrebe rekreacije.
*** svaki daljnji uzastopni sat korištenja polivalentne dvorane povećava cijenu prethodnog sata iskazanu sa PDV-om za 50,00 kn (za 12 uzastopnih sati korištenja cijena iznosi 1.000,00 kn, iskazano sa PDV-om).

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital