Školsko – gradska sportska dvorana

 

Usluga

Cijena

(u kunama, bez PDV-a)

Cijena

(u kunama, sa PDV-om)

Jedan sat korištenja velike dvorane 240,00 300,00
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane 100,00 125,00
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin 65,60 82,00
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin 196,80 246,00
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina* 196,80 246,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane 144,00 180,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina** 118,08 147,60
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane na bazi godišnjeg ugovora minimalno 2xtjedno 95,00 118,75
Dva uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane 240,00 300,00
Tri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane 360,00 450,00
Četiri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane*** 480,00 600,00
Korištenje velike i polivalentne dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmova i sl. događaja prema dogovoru

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital