Školsko – gradska sportska dvorana

Lokacija: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

Usluga

CIJENA
(u kunama, bez pdv-a*)
CIJENA
(u eurima, bez pdv-a*)
Jedan sat korištenja velike dvorane 320,00 42,47
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane 125,00 16,59
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin 65,60 8,70
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin 246,00 32,65
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane udruga članica ZSU Pazin za potrebe utakmica i treninga 246,00 32,65
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane 200,00 26,54
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane od strane udruga članica ZSU Pazin za potrebe utakmica i treninga 120,00 15,93
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane na bazi godišnjeg ugovora minimalno 2xtjedno 120,00 15,93
Dva uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane 380,00 50,43
Tri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane 500,00 66,36
Četiri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane** 600,00 79,63
Cjelodnevni najam polivalentne dvorane od 8:00 do 22:00 1800,00 238,90
Korištenje velike i polivalentne dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmova i sl. događaja po upitu

* na iskazane cijene obračunava se zakonska stopa PDV-a u iznosu od 25%.
** svaki daljnji uzastopni sat korištenja polivalentne dvorane povećava cijenu prethodnog sata za 100,00 kn (13,27 €)

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital