Zapošljavanje

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa; Mjere Garancije za mlade

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

Od mjeseca prosinca 2015. godine nakon evidentirane potrebe za dodatnom radnom snagom u računovodstvu i srodnim poslovima, objavljen je Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, korištenjem mjere „Rad, staž i prijevoz“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja. Nakon provedbe javnog poziva, te testiranja prijavljenih kandidata, odabrana je kandidatkinja Karla Škrinjar. Nakon Zahtjeva za korištenjem navedene mjere, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena je 02. prosinca 2015. godine Obavijest o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva, te je odabrana kandidatkinja prijavljena na obvezna osiguranja, uključujući Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, i sa njom je sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 07. prosinca 2015. do 06. prosinca 2016. godine. Mentor za osobu na stručnom osposobljavanju je bila Samanta Grizila. Završnim izvještajima krajem prosinca 2016. godine dobivena je pozitivna ocjena provedenog stručnog osposobljavanja u društvu tijekom 2015./2016. godine.

Sredinom mjeseca prosinca u 2016. godini ponovno je objavljen Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa, korištenjem mjere „Rad, staž i prijevoz“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno Zakonu za zapošljavanje. Nakon provedbe Javnoga poziva, te testiranja prijavljenih kandidata, odabrana je kandidatkinja Kristina Slivar. Nakon poslanoga Zahtjeva za korištenjem ove mjere i dobivene Obavijesti o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva dana 20.03.2017. godine, sklopljen je Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnoga odnosa, u trajanju od 27.03.2017. do 26.03.2018. godine. Mentor za osobu na stručnom osposobljavanju  je Samanta Grizila.

Mjere Garancije za mlade

Društvo od 01.02.2016. godine koristi mjere Garancije za mlade, porezne olakšice koje osobama mlađim od 30 godina uz zaposlenje na neodređeno omogućava u trajanju od 5 godina olakšice od plaćanja doprinosa na plaću, te se navedena mjera od razdoblja 01.02.2016. koristi za dvije osobe, zaključno do 01.02.2021. godine, te od 01.04.2019. godine za samo jednu osobu. Navedene mjere doprinose smanjenju troškova poslovanja u vidu smanjenja troškova bruto plaća, odnosno doprinosa na plaće, te dovode do povećane radne učinkovitosti. Prvo zbog direktnog smanjenja navedenih troškova korištenjem mjera Garancije za mlade, a druga zbog dodatne osobe odnosno radne snage gdje troškove osposobljavanja snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pravilnik o radu
Etički kodeks

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital