Osnivački akti

Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu dana 12. lipnja 2014. godine pod MBS 040329424.

Puni naziv društva je Pazin sport društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina, skraćeni naziv je Pazin sport d.o.o. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.

Predmet poslovanja društva su:

 • Upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima
 • Sportska priprema
 • Sportska poduka
 • Sportska rekreacija
 • Organiziranje sportskih natjecanja
 • Vođenje sportskih natjecanja
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje nekretnina
 • Posredovanje u prometu nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme
 • Organiziranje tečajeva, sajmova, izložbi, priredbi i kongresa
 • Priprema hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

Osnivač odnosno član društva je Grad Pazin, koji je jedini član društva s ograničenom odgovornošću, OIB 07969842379.

Promjenom odredbi Odluke o osnivanju  Društva Posl. br. OU-388/2022-1 od 21.11.2022. ukida se Nadzorni odbor društva. Promjene su provedene u Trgovačkom sudu u Pazinu prema Rješenju Tt-22/8695-2.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Patricija Jedrejčić, OIB 53598860333, na adresi Dršćevka 25, Pazin, koja je član Uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, te je imenovana odlukom od 01. srpnja 2021. godine na mandat od četiri godine, odnosno do 30. lipnja 2025. godine.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna te je uplaćen u cijelosti. Sukladno zakonskim obvezama vezano uz uvođenje Eura izvršeno je usklađenje temeljnog kapitala koji sada iznosi 2.650,00 eura.

Pravni osnivački akt društva je Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 02. lipnja 2014. godine. Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine matični broj subjekta je 04234987, OIB 43950983256, djelatnost Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Društvo je  obveznik poreza na dodanu vrijednost od 01. srpnja 2014. godine kao mjesečni obveznik podnošenja prijava poreza na dodanu vrijednost, po Rješenju od 08. srpnja 2014. godine.

Transakcijski račun društvo otvoren je kod Privredne banke Zagreb sa danom 18. lipnja 2014. godine, te glasi HR89 2340 0091 1106 6424 4.

Društvo je prijavljeno na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pri nadležnim ispostavama u Pazinu.

Vezani dokumenti

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital