Obavijest uz postupak javne nabave „RADOVI IZGRADNJE POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA“, uslijed situacije sa koronavirusom COVID-19

Objavljeno: 17. ožujka 2020. u kategoriji

Pazin, 17. ožujak 2020.

Predmet: Obavijest uz postupak javne nabaveRADOVI IZGRADNJE POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA“, uslijed situacije sa koronavirusom COVID-19

– dostavlja se

Poštovani,

Uslijed situacije sa koronavirusom COVID-19 te Odlukama i preporukama o postupanjima naručitelj:

A/ preporuča gospodarskim subjektima da ne dolaze na uvid u lokaciju sukladno točci 2.11. Dokumentacije o nabavi i njenim I. izmjenama (dalje: DoN) te da ne prisustvuju javnom otvaranju ponuda koje će se održati u prostorijama naručitelja na adresi PAZIN SPORT D.O.O., Tugomila Ujčića, prof. 2., 52000 Pazin 24. ožujka 2020. godine u 12:00 sati, sukladno točci 10.10. DoN-a. Naime, ponude se dostavljaju elektronički; naručitelj će sastaviti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i objaviti ga u EOJN, te će biti dostupan svim  gospodarskim subjektima, odnosno ponuditeljima.

B/ obzirom na točke 9.1. i 10.2. DoN-a, a koje se odnosi na jamstvo za ozbiljnost ponude i dostavu dijela/dijelova ponude u zatvorenoj omotnici, preporučuje se gospodarskim subjektima, koji ne uplaćuju polog, da jamstvo za ozbiljnost ponude dostave pravovremeno u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

U slučaju neposredne dostave, obzirom da je sportski objekt zatvoren sukladno Odluci o zatvaranju sportskih objekata od 11. ožujka 2020., da se telefonskim putem jave na kontakt broj +385 91 891 8712 te će se dogovoriti neposredni način predaje.

Uz ovaj dopis, dostavlja se Odluka o zatvaranju sportskih objekata od 11. ožujka 2020., Klasa 500-01/20-01/04, Urbroj 2163/01-01-01-20-14

https://www.pazin.hr/wp-content/uploads/Finci/Odluka%20o%20zatvaranju%20sportskih%20objekata.pdf

Napominjemo, radi se o preporukama, a javno otvaranje ponuda održat će se u skladu s objavljenom Obavijesti o nadmetanju 24.3.2020. u 12:00 u prostorijama naručitelja.

 

S poštovanjem,

 

Stručno povjerenstvo

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital