Objave Grada Pazina

Objavljeno: 15. siječnja 2016. u kategoriji

Grad Pazin objavio je na svojim stranicama: 

1)Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/ natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2016. godini 
2)Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina
Dokumenti se nalaze u prilogu: 

http://www.pazin.hr/godisnji-raspisivanja-javnih-pozivanatjecaja-za-financiranje-programaprojekatamanifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-iz-proracuna-grada-pazina-u-2016-godini/

http://www.pazin.hr/javni-poziv-za-isticanje-kandidature-za-izbor-clanova-savjeta-mladih-grada-pazina/

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital