Objavljena Obavijest o nadmetanju za Radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta

Objavljeno: 20. veljače 2020. u kategoriji

Dana 20. veljače 2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za Radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta koja se nalazi sa dokumentacijom na Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3670433.

Prethodno je objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi, članku 198. ZJN 2016. i članku 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017. U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi.

Obavijest o nadmetanju

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital