E-bike

Pazin bike sustav je sustav uporabe javnih bicikala na području grada Pazina.

Vlasnik je Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, OIB:07969842379. Upravitelj Pazin bike sustava je  PAZIN SPORT d.o.o., ul. Tugomila Ujčića, prof. 2, 52 000 Pazin, OIB:43950983256 koje daje na uporabu bicikle u svoje ime i za svoj račun, sklapanjem ugovornog odnosa s korisnikom bicikla.

Korisnik je punoljetna fizička osoba koja stječe pravo na uporabu temeljem ugovora o najmu ili putem QRPay koda i koja je osobno odgovorna od trenutka preuzimanja bicikla s postolja Pazin bike terminala do trenutka kada je bicikl ispravno vraćen, te je samim time registriran u sustavu.

Korištenje je definirano Općim uvjetima korištenja u kojem su, kao i Cjenikom, definirane cijene korištenja odnosno najma električnih bicikala. Građevina E-bike share point Srce Istre Pazin-bike stanica nalazi se na adresi Ulice 25. rujna, Pazin.

Opći uvjeti korištenja Pazin bike sustava
Cjenik
Upute za kupnju

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital