E-bike

Pazin bike sustav je sustav uporabe javnih bicikala na području grada Pazina.

Vlasnik je Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, OIB:07969842379. Upravitelj Pazin bike sustava je  PAZIN SPORT d.o.o., ul. Tugomila Ujčića, prof. 2, 52 000 Pazin, OIB:43950983256 koje daje na uporabu bicikle u svoje ime i za svoj račun, sklapanjem ugovornog odnosa s korisnikom bicikla.

Korištenje je definirano Općim uvjetima korištenja u kojem su definirane cijene korištenja odnosno najma električnih bicikala kao i ostali uvjeti korištenja.

Građevina E-bike share point Srce Istre Pazin-bike stanica nalazi se na adresi Ulice 25. rujna, Pazin.

PAZIN_BIKE_PREPAID_OPC_I_UVJETI_06.20

PAZIN_prepaid_ naljepnica_v2_560x465mm_TISAK copy

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital