Gradski stadion

Grad Pazin 01. travnja 2016. godine prenosi pravo upravljanja Gradskim stadionom Pazin sport-u d.o.o. s pratećim objektima i infrastrukturom kao javnom sportskom građevinom.

Kao jedinstvena građevinska cjelina obuhvaća sve zatvorene i otvorene prostore građevine, sportske i poslovne te prateće prostore, opremu i pripadajuću infrastrukturu. Na podruĉju obuhvata katastarskih ĉestica kĉ.br. 1814, 1817, 1811, 1815/2, 1815/3, 1819, 1818, 1820, 1833/1, 1829/1, 1828, 1821/2, 1821/1 i 1830 k.o. Pazin ukupne površine cca 24. 499 m2 Pazin sport d.o.o. planira izvesti zonu sportsko-rekreacijskog centra koji ĉine vanjski sportski tereni s pratećim servisnim zgradama i građevinama. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje srednje i osnovne škole, te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja. Projekt je podijeljen na dvije sportske zone, gdje se prva odnosi na veliko nogometno igralište, atletsko trkalište, opremu, rasvjetu i navodnjavanje , te druga zona koja se odnosi na nogometno igralište koje je pomoćno, rasvjetu, opremu, pješačku stazu. Uz reviziju potpornog zida, stručni nadzor i koordinatora, ukupan iznos projekta iznosi 6.905.634,32 kuna.

Objekt pod najmom na području Gradskog stadiona je Ugostiteljski objekt Club.

Pazin sport d.o.o. također namjerava putem “Ruralnog programa”, odnosno Mjerom 7 (Pravilnik o provedbi Mjere 7 ” temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima ” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020) , Pod mjera 7.4. osigurati održavanje i upravljanje investicijom . Društvo zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti Mjere, budući da naselje Pazin ima manje od 5.000 stanovnika, odnosno prema zadnjem Popisu stanovništva od 2011. godine Pazin ima 4.386 stanovnika (prema Državnom zavodu za statistiku, Naselja i stanovništvo RH, Popis stanovništva 2011.);projekt je u skladu sa razvojnom i/ili prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina; društvo će osigurati održavanje i upravljanje investicijom najmanje 5 godina od konačne isplate sredstava; društvo će uz prijavu priložiti izjavu Grada Pazina o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada. Unutar prihvatljivih ulaganja, projekt se odnosi na točku b) ulaganje u građenje i/ili opremanje igrališta (dječja, sportska), sportskih terena i pratećih objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putova.

Pravilnik i obrasci za korištenje

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja (kućni red) te svih ostalih pitanja vezanih za korištenja Gradskog stadiona Pazin.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU GS

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORIŠTENJE GS.doc

OBRAZAC OCJENE KVALITETE KORIŠTENJA GS.doc

Korištenje Gradskog stadiona od strane NK Pazinke Pazin

Nogometni klub Pazinka Pazin koristi:

  • vanjski sportski teren nogometnog igrališta sa atletskom stazom i pripadajućim tribinama,
  • zatvoreni prostor sa pripadajućim svlačionicama,
  • zatvoreni izdvojen prostor uprave.

Zatvoreni prostor sa pripadajućim svlačionicama sastoji se od tri svlačionice sa pripadajućim sanitarijama, prostorom za suce sa pripadajućim sanitarijama i mjestom za skladištenje opreme, prostorom za trenere sa pripadajućim sanitarijama, te teretanom. Zatvoreni izdvojen prostor uprave sastoji se od uredskog prostora, prostora sale za sastanke te prostora praone.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital