Gradski stadion

Grad Pazin 01. travnja 2016. godine prenosi pravo upravljanja Gradskim stadionom Pazin sport-u d.o.o. s pratećim objektima i infrastrukturom kao javnom sportskom građevinom.

Zaključak Stadion

Aneks ugovora Stadion

Pazin Sport Aneks II Ugovora STADION

Kao jedinstvena građevinska cjelina obuhvaća sve zatvorene i otvorene prostore građevine, sportske i poslovne te prateće prostore, opremu i pripadajuću infrastrukturu. Na podruĉju obuhvata katastarskih ĉestica kĉ.br. 1814, 1817, 1811, 1815/2, 1815/3, 1819, 1818, 1820, 1833/1, 1829/1, 1828, 1821/2, 1821/1 i 1830 k.o. Pazin ukupne površine cca 24. 499 m2 Pazin sport d.o.o. planira izvesti zonu sportsko-rekreacijskog centra koji ĉine vanjski sportski tereni s pratećim servisnim zgradama i građevinama. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje srednje i osnovne škole, te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja. Projekt je podijeljen na dvije sportske zone, gdje se prva odnosi na veliko nogometno igralište, atletsko trkalište, opremu, rasvjetu i navodnjavanje , te druga zona koja se odnosi na nogometno igralište koje je pomoćno, rasvjetu, opremu, pješačku stazu. Uz reviziju potpornog zida, stručni nadzor i koordinatora, ukupan iznos projekta iznosi 6.905.634,32 kuna.

Objekt pod najmom na području Gradskog stadiona je Ugostiteljski objekt Club.

Pazin sport d.o.o. odnosno Grad Pazin je tijekom 2016. i 2017. godine putem “Ruralnog programa”, odnosno Mjerom 7, prijavio navedeni projekt, konkretno pod mjerom 7.4. međutim projekt nije u navedenim godinama odobren za sufinanciranje.

Raspored korištenja GS i PNI od 1.9.2023

Pravilnik i obrasci za korištenje

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja (kućni red) te svih ostalih pitanja vezanih za korištenja Gradskog stadiona Pazin.

Pravilnik o korištenju Gradskog stadiona

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORIŠTENJE GS.doc

OBRAZAC OCJENE KVALITETE KORIŠTENJA GS.doc

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital