Pomoćno nogometno igralište

TEHNIČKI OPIS

Uvod

Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta na katastarskoj čestici br. 1820, k.o. Pazin uz već postojeći nogometni stadion.

Izgradnjom ove sportske građevine doprinosi se planskom i sustavnom rješenju problema u području sportskih građevina. Predmetno područje se planira koristiti kao sportsko – rekreacijska zona što je u skladu sa namjenom definiranom Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Spomenuta sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja.

Za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta izrađen je Glavni projekt, br. projekta: 59-M/2019, izrađen od ”ORKING d.o.o.”, po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Marku Orkiću, dipl.ing.građ. Ovim projektom obrađeno je:

  • Pomoćno nogometno igralište

Pomoćno nogometno igralište je dimenzija 50,00 x 73,00 m, djeljivo na tri dijela, postavljeno sjever – jug na sjeveroistočnom dijelu zahvata. Završna obloga se izvodi od umjetne trave punjene kvarcnim pijeskom i SBR granulama kako bi se omogućilo igranje nogometa u svim vremenskim uvjetima. Igralište se omeđuje betonskim rubnjacima.

Faze izgradnje podrazumijevaju najprije skidanje humusnog sloja te izvedbu primarnog drenažnog sustava na iskopanoj posteljici sa drenažnim PVC cijevima nepotpuno perforiranih otvorima širine 1,2 mm na postavljeni geotekstil. Nakon izvedene drenaže postavlja se geotekstil na uređenu posteljicu, zatim izvedba tamponskih slojeva kamenim materijalom u projektu definirane granulacije, ponovno postavljanje geotekstila na koji se ugrađuje drobljeni materijal. Na uređeni sloj se postavlja amortizirajući nosivi sloj te umjetna trava koja zadovoljava standard DIN 18035-7 koja mora udovoljavati kriterijima FIFA-e.

Za potrebe pomoćnog nogometnog igrališta potrebna su dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 500×200 cm dubine 150 cm sa mrežama, dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 300×200 cm dubine 100 cm sa mrežama i jedan gol 732×244 cm sa mrežom. Sva oprema mora biti sukladna standardima HNS i UEFA.

  • Potporni zid

Na sjeveroistočnom dijelu predmetnog zahvata radi konfiguracije terena i pozicioniranja pomoćnog nogometnog igrališta na umjetnoj travi potrebno je izgraditi potporni zid od armiranog tla i gabiona. Spomenuti zid se izvodi uz sjeverni rub čestice gdje bi u svojoj gornjoj zoni osiguravao nove sportske terene (pomoćno nogometno igralište) dok bi u svom podnožju omogućio izvođenje nove prometnice (nije predmet ovog zahvata).  Tlocrtno je ”L” oblika sa ukupnom dužinom 66,0 m. Na potporni zid se postavlja vanjska ograda u dužini 65,20 m. Ograda je visine 2,10 m. Ograda se izvodi kao panelna ograda tipa kao Betafence Nylofor sa stupom Bekafix.

BILTEN12-06.09.2019

Odluka o imenovanju pomoćno nogometno igralište

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital