Školsko – gradska sportska dvorana

Školsko – gradska sportska dvorana je trodijelna sportska dvorana sa svim pratećim sadržajima sveukupne neto površine 2.800 m2.

Glavni pristup u sportsku dvoranu odvija se na nivou prizemlja preko ulaznog hola do glavne galerije i teleskopskih tribina dvorane. Parter sportske dvorane je dimenzija 28×45 m s ukupnom površinom od m2 i visinom dvorane od 840 m s mogućnošću dijeljenja na tri zasebne cjeline odvojene pomičnom pregradom tako da se u dvorani istovremeno mogu odvijati tri različita zasebna sportska događaja. Kapacitet sportske dvorane je 500-tinjak sjedećih mjesta na teleskopskim tribinama, te 100-tinjak stojećih mjesta na glavnoj galeriji. Na nivou partera sportske dvorane nalaze se spremišta za sprave, sanitarije, i prostorije za održavanje dvorane te prostori kotlovnice.

U prednjem dijelu podruma nalaze se nečisti i čisti hodnik na koje su vezane svlačionice, sanitarije, praonice i prostorije za nastavnike.

Na nivou glavnog ulaza u dvoranu nalaze se ulazni hol sa prostorom za caffe bar, pripadajuće prostorije, te polivalentna dvorana potpuno opremljena za konferencije, događanja, ali i sportske aktivnosti, ukupne površine 218 m.

Preuzmite tehničku dokumentaciju ovdje.

Raspored korištenja velike dvorane za 2019/2020.
Raspored korištenja polivalentne dvorane za 2019/2020.

Pravilnik i obrasci za korištenje

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja (kućni red) te svih ostalih pitanja vezanih za korištenja Školsko-gradske sportske dvorane Pazin.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU ŠGSD

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORIŠTENJE ŠGSD.doc

OBRAZAC OCJENE KVALITETE KORIŠTENJA ŠGSD.doc

LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

Ukupno korištenje po pojedinim sportskim objektima za 2018. godinu iznosi 6.207,50 sati za Školsko-gradsku sportsku dvoranu, 1.145,50 sati za Boćarski centar Aleksandar Anzur te 616,50 sati za Gradski stadion Pazin. Uspoređujući po godinama, 2016. godine ukupan broj korištenih sati iznosio je 5.349,50 sati, 2017. godine 6.910 sati te 2018. godine 7.969,50 sati. Uspoređujući unutar sportskih objekata, za Školsko-gradsku sportsku dvoranu 2016. godine korištenje je iznosilo ukupno 5.017,50 sati, 2017. godine 5.332,50 sati te 2018. godine 6.207,50 sati. Za Boćarski centar Aleksandar Anzur korištenje je za 2016. godinu iznosilo ukupno 332 sati, 2017. godine 680,50 sati te 2018. godine 1.145,50. Korištenje za Gradski stadion 2017. godine je iznosilo ukupno 897 sati, 2018. godine 616,50 sati.

Po redu grafovi:

UKUPNO KORIŠTENJE I PREGLED PO GODINAMA

 

Korištenje u 2018. godini

KORIŠTENJE U 2018. GODINI ŠGSD

Ukupno korištenje Školsko-gradske sportske dvorane za 2018. godinu iznosi 6.207,50 sati od čega se 1.915 sati odnosi na veliku dvoranu, 70,50 2/3 velike dvorane, te 3.311,50 sati 1/3 velike dvorane. 910,50 sati odnosi se na polivalentnu dvoranu.

Školsko-gradska sportska dvorana nudi mogućnost korištenja velike dvorane u cijelosti, 2/3 dvorane, 1/3 dvorane te polivalentnu dvoranu. U nastavku se donose sati korištenja po sportskim objektima od strane korisnika, i to na dva načina – korištenjem od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina čije korištenje financira Grad Pazin, te ukupno korištenje od strane svih korisnika objekata, gdje ulaze osim sportskih udruga, i školske ustanove, građani, pravne osobe i ostalo.

U 2017. godini od strane samo sportskih udruga čije korištenje plaća Grad Pazin cijela dvorana se koristila 1.103,50 sati godišnje i od toga najveći broj sati korištenja je u siječnju, veljači i svibnju. Ukupan broj sati korištenja 2/3 dvorane je 115,50 sati godišnje, i to s najvećim brojem korištenja u mjesecu ožujku, svibnju i listopadu. Ukupan broj korištenja 1/3 dvorane je 111,50 sata godišnje, i to s najvećim brojem korištenja u mjesecu siječnju, veljači ožujku i svibnju. Što se tiče polivalentne dvorane, u 2017. godini nije se koristila tijekom srpnja i kolovoza, dok ukupan broj korištenja u satima iznosi 416,50 sati godišnje.

Ukupni sati korištenja svih korisnika, u koje, osim sportskih udruga čije korištenje financira Grad Pazin, ulaze i školske ustanove, pravne osobe, te fizičke osobe, iznosi po sportskim objektima – 1.391 sati korištenje cijele velike dvorane, 120,50 sati korištenja 2/3 velike dvorane, 3.172 sati korištenja 1/3 velike dvorane, 648 sati korištenja polivalentne dvorane te 1 sata korištenja ambulantnog prostora Školsko-gradsko sportske dvorane.

Korištenje u 2017. godini 

Školsko-gradska sportska dvorana nudi mogućnost korištenja velike dvorane u cijelosti, 2/3 dvorane, 1/3 dvorane te polivalentnu dvoranu. U nastavku se donose sati korištenja po sportskim objektima od strane korisnika, i to na dva načina – korištenjem od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina čije korištenje financira Grad Pazin, te ukupno korištenje od strane svih korisnika objekata, gdje ulaze osim sportskih udruga, i školske ustanove, građani, pravne osobe i ostalo.

U 2016. godini od strane samo sportskih udruga čije korištenje plaća Grad Pazin cijela dvorana se koristila 1.011,50 sati godišnje i od toga najveći broj sati korištenja je u ožujku, rujnu i studenom. Ukupan broj sati korištenja 2/3 dvorane je 331,5 sati godišnje, i to s najvećim brojem korištenja u mjesecu listopadu i studenome. Ukupan broj korištenja 1/3 dvorane je 124 sata godišnje, i to s najvećim brojem korištenja u ožujku i listopadu. Što se tiče polivalentne dvorane, u 2016. godini nije se koristila tijekom srpnja i kolovoza, dok ukupan broj korištenja u satima iznosi 282,5 sati godišnje.

Ukupni sati korištenja svih korisnika, u koje, osim sportskih udruga čije korištenje financira Grad Pazin, ulaze i školske ustanove, pravne osobe, te fizičke osobe, iznosi po sportskim objektima – 1.336,5 sati korištenje cijele velike dvorane, 331,5 sati korištenja 2/3 velike dvorane, 2.532 sati korištenja 1/3 velike dvorane, 793,5 sati korištenja polivalentne dvorane te 24 sata korištenja ambulantnog prostora Školsko-gradsko sportske dvorane.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital