Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje objavljena u SN Grada Pazina 22/2020

Objavljeno: 9. srpnja 2020. u kategoriji

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. objavljena je u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, broj 22/2020 od 03. srpnja 2020. godine.

SN_22_2020

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital