Održana sjednica Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o.

Objavljeno: 31. svibnja 2019. u kategoriji

Dana 20. svibnja održana je 02. sjednica Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o. s početkom u 11:00 sati. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Vedran Ivančić, član Nadzornog odbora i Samanta Grizila, Direktor – član Uprave Pazin sport d.o.o. Na sjednici je utvrđen Dnevni red sa usvajanjem Zapisnika sa prethodne, 01. sjednice Nadzornog odbora, te usvajanjem Izvještaja o poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu.
Sva dokumentacija poziva i zapisnika te materijala objavljena je na web stranici društva.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital