Održana sjednica Skupštine Pazin sport d.o.o.

Objavljeno: 31. svibnja 2019. u kategoriji

Dana 27. svibnja održana je 13. sjednica Skupštine Pazin sport d.o.o. Sjednici su prisustvovali Gradonačelnik Grada Pazina kao jedini predstavnik Skupštine u društvu i Samanta Grizila, Direktor – član Uprave Pazin sport d.o.o. Na sjednici je utvrđen Dnevni red sa usvajanjem Zapisnika sa prethodne, 12. sjednice Skupštine, te usvajanjem Izvještaja o poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu. Također, donijeta je odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja, te raspodjeli dobiti čime su predani izvještaji za javnu objavu.
Sva dokumentacija poziva i zapisnika te materijala objavljena je na web stranici društva.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital