Održane sjednice Odbora za statut, poslovnik i upravu te Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj

Objavljeno: 30. lipnja 2020. u kategoriji

Dana 29. lipnja održana je sjednica Odbora za statut, poslovnik i upravu te sjednica Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj. Na sjednicama je jedna od točaka Dnevnog reda bio Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. U skladu sa člankom 90. stavak 1. Zakona o proračunu, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLPRS i ustanova čiji je osnivač JLPRS može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.

Skupština Pazin sporta d.o.o. je na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2020. godine donijela Odluku o kreditnom zaduživanju za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta kojim se traži suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.500.000,00 kuna, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2% te uz osiguranje kredita putem mjenice i zadužnice. Kredit u iznosu od 2.500.000,00 kuna koristiti će se za financiranje projekta izgradnje sportskog igrališta odnosno pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije, na katastarskoj čestici broj 1820, katastarske općine Pazin. Ukupan iznos projekta iznosi 3.060.000,00 kuna, te obuhvaća građevinske radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta koji obuhvaćaju pripremu terena, izgradnju nogometnog terena, izgradnju potpornog zida te ukupne elektrotehničke radove. Uz to, projekt obuhvaća kompletne geodetske usluge, usluge stručnog nadzora nad građenjem i koordinator zaštite na radu, opremu za nogometni teren odnosno nogometne golove i mreže, te strojeve i mehanizaciju za održavanje glavnog nogometnog terena i planiranog pomoćnog nogometnog igrališta. Ukupno 601.468,86 kuna osigurava Nogometni savez županije Istarske dok je prijavljenih 1.000.000,00 kuna trenutno obustavljeno natječajem Središnjeg državnog ureda za šport.

Navedeni Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje usvojen je na sjednicama te se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Pazina na sjednicu zakazanu za 02. srpnja 2020. godine.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital