Nabava

NABAVA

 

Sukob interesa i popis gospodarskih subjekata

Izjava o nepostojanju sukoba interesa PATRICIJA JEDREJČIĆ

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Pazin sport d.o.o. Tugomila Ujčića profesora 2, 52 000 Pazin, OIB 43950983256, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je  kao javni naručitelj, u sukobu interesa u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona.

 

Provođenje postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), trgovačko društvo Pazin sport d.o.o. dana 01. srpnja 2020. godine donosi novi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. Pravilnikom se uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga naručitelja Pazin sport d.o.o. čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. U provedbi postupka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika primjenjuju se i drugi važeći zakonski i pod zakonski akti.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Pazin sport d.o.o.

Sastavni dio Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave čine sljedeći obrasci:

− Obrazac I. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja

− Obrazac II. Narudžbenica  

− Obrazac III. Zahtjev za provođenje postupka jednostavne nabave

− Obrazac IV. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

− Obrazac V. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

I. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja

II. Narudžbenica

III. Zahtjev za provođenje postupka jednostavne nabave

IV. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

V. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Planovi nabave i registri ugovora

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave 2022

Plan nabave 2021 22.03.2021

Plan nabave 2021 11.2.2021.

Plan nabave 2021 04.02.2021

Plan nabave 2020 21.02.2020. godine

Plan nabave 2020 27.01.2020. godine

Plan nabave 2020 23.12.2019. godine
Plan nabave 2019
Plan nabave 2018
Plan nabave 2017
II. Izmjene i dopune 2016.
I. Izmjene i dopune 2016
Plan nabave 2016.
II. Izmjene i dopune 2015.
I. Izmjene i dopune 2015.
Plan nabave 2015
Plan nabave 2014

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 20.02.2019
Ažurirani registar ugovora i okvirnih sporazuma 29.11.2017.
Registar ugovora i okvirnih sporazuma 29.05.2017.
Ažurirani registar ugovora i okvirnih sporazuma 04.11.2016.
Ažurirani registar ugovora i okvirnih sporazuma 02.08.2016.
Ažurirani registar ugovora i okvirnih sporazuma 04.04.2016.
Registar ugovora i okvirnih sporazuma 04.11.2015

Izrada statističkih izvješća o javnoj nabavi

Statistički izvještaj javne nabave za 2022.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020

Statističko izvješće 2019.

Statističko izvješće 2018
Statističko izvješće 2017
Statističko izvješće 2016
Statističko izvješće 2015
Statističko izvješće 2014

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital