Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama(Narodne novine br. 172/93), Pazin sport d.o.o. je obveznik Zakona kao tijelo javne vlasti (trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo). Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Sukladno Zakonu Pazin sport d.o.o. mora imenovati službenika za informiranje, mjerodavnu službenu osobu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Službenik za informiranje Pazin sport d.o.o.:

Samanta Grizila 

Mob. 091/891 8712
E-mail:uprava@pazin-sport.hr

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/93) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Pazin sport d.o.o. sve informacije o svome radu, kao i financijska izvješća, godišnje programe, pozive o zasjedanju, donesenim odlukama te ostalo objavljuje na stranicihttps://www.pazin-sport.hr/index.php/o-nama

Način predavanja zahtjeva:

  1. a) poštom:
    Pazin sport d.o.o., Tugomila Ujčića prof.2., 52000 Pazin
  2. b) e-mailom:
    uprava@pazin-sport.hr

Preko portala otvorenih podataka koje vodi i održava Digitalni informacijsko- dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske osigurava se popis informacija dostupnih za ponovnu upotrebu zajedno s metapodacima, gdje se također mogu pronaći sve važne informacije o Pazin sport d.o.o.,https://registar.azop.hr/

Obrasci za korisnike:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak/ dopunu informacije
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti
Žalba šutnje

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital