Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama(Narodne novine br. 25/13 i 85/15), Pazin sport d.o.o. je obveznik Zakona kao tijelo javne vlasti (trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo). Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Sukladno Zakonu Pazin sport d.o.o. mora imenovati službenika za informiranje, mjerodavnu službenu osobu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2021
Službenica  za informiranje Pazin sporta d.o.o.: Patricija Jedrejčić

098/9655760
uprava@pazin-sport.hr

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Pazin sport d.o.o. sve informacije o svome radu, kao i financijska izvješća, godišnje programe, pozive o zasjedanju, donesenim odlukama te ostalo objavljuje na stranici https://www.pazin-sport.hr/index.php/o-nama.

Sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina: usmeno (osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom poštom). Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente: naziv i sjedište tijela javne vlasti, podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju podnositelj traži zahtjevom (opis ili naziv informacije, odnosno dokumenta) te podatke o podnositelju (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu osobu). Korištenje obrazaca za podnošenje zahtjeva nije propisano kao obveza podnositelja, odnosno nekorištenje obrasca ne može predstavljati razlog za nepostupanje po zahtjevu te tijelo javne vlasti ne može odlučivanje po zahtjevu uvjetovati poštivanjem forme koja nije izričito zakonom propisana. Drugim riječima, obrasci predstavljaju pomoćno sredstvo koje podnositeljima olakšava postavljanje zahtjeva, a ne formalnu pretpostavku valjanosti zahtjeva te je tijelo javne vlasti po podnesenom zahtjevu dužno postupiti sukladno odredbama Zakona jednako kao i da je podnesen na obrascu zahtjeva za pristup informacijama. Također, prilikom podnošenja zahtjeva podnositelj nije dužan pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama, niti navesti u koju svrhu mu informacije trebaju. Tijelo javne vlasti koje bi od podnositelja zahtijevalo da preimenuje podnesak u zahtjev za pristup informacijama ili navede svrhu korištenja informacija, postupalo bi suprotno Zakonu.

Način predavanja zahtjeva

  1. a) poštom:
    Pazin sport d.o.o., Tugomila Ujčića prof.2., 52000 Pazin
  2. b) e-mailom:
    uprava@pazin-sport.hr

Preko portala otvorenih podataka koje vodi i održava Digitalni informacijsko- dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske osigurava se popis informacija dostupnih za ponovnu upotrebu zajedno s metapodacima, gdje se također mogu pronaći sve važne informacije o Pazin sport d.o.o.,https://registar.azop.hr/.

Obrasci za korisnike

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak/ dopunu informacije
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti
Žalba šutnje

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital