Zaštita podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Od 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj počela se primjenjivati Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Stupanjem na snagu Opće uredbe Pazin sport d.o.o. je donijela svoj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji sadrži pravila postupanja sa zaštićenim osobnim podacima, te je imenovala Službenika za zaštitu podataka.

Prema Općoj uredbi, Pazin sport d.o.o. ima obvezu zbirku osobnih podataka dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja se unosi u Središnji registar. Evidencije iz Središnjeg registra dostupne su javnosti. Pazin sport d.o.o. ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva primatelja ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka koji se traže.

Pravilnik o zaštiti podataka za Pazin sport d.o.o.
PRILOG Pravilnik o zaštiti podataka PAZIN SPORT D.O.O
Voditelj i službenik za zaštitu osobnih podataka PAZIN SPORT DOO
Zahtjev za izdavanje potvrde o obradi osobnih podataka
Suglasnost zaposlenika

Izjava o povjerljivosti

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital