Predaja financijskih izvještaja

Objavljeno: 18. kolovoza 2016. u kategoriji

Prema podacima iz Registra neprofitnih organizacija čak jedna trećina neprofitnih organizacija nisu izvršile svoju obvezu i predale financijske izvještaje za 2015. godinu. Iz tog razloga ovim putem podsjećamo iste na potrebu izvršenja ove obveze te prenosimo objavu Ministarstva financija.

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

– svima –

Ministarstvo financija, sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14; u daljnjem tekstu:Zakon), obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja neprofitne organizacije u skladu s odredbama Zakona te drugih posebnih propisa. Provjerom podataka u bazi financijskih izvještaja za neprofitne organizacije uočeno je da mnoge neprofitne organizacije nisu predale Zakonom propisani godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu. Stoga Ministarstvo financija postupa sukladno navedenome članku i obavlja nadzor kod neprofitnih organizacija koje nisu izvršile propisanu obvezu. Nadzor obavlja Sektor za financijski i proračunski nadzor prema svom planu i programu rada. Napominjemo da je člankom 45. Zakona propisano daće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna kazniti za prekršaj neprofitna organizacija koja vodidvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona. Nadalje, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.

 

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital