Predani financijski izvještaji za 2019. godinu za potrebe javne objave

Objavljeno: 26. lipnja 2020. u kategoriji

Dana 26. lipnja 2020. godine predani su financijski izvještaji i dokumentacija za javnu objavu za društvo Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu odnosno:

  • Bilanca,
  • Račun dobiti i gubitka,
  • Bilješke uz financijske izvještaje,
  • Odluka o raspodjeli dobiti,
  • Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Svi su izvještaji i dokumentacija objavljeni u nastavku i na stranici www.pazin-sport.hr.

RGFI_Potvrda_2019_OIB_43950983256

Referenta stranica javna objava za 2019. godinu

Bilanca za 2019. godinu

Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu

Odluka o uporabi dobitka za 2019. godinu

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital