Predani financijski izvještaji za 2019. godinu

Objavljeno: 9. lipnja 2020. u kategoriji

Dana 09. lipnja predani su svi financijski izvještaji Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu za statističke potrebe. Nakon održanih sjednica Nadzornog odbora te Skupštine koje se planiraju u mjesecu lipnju, povodom usvajanja istih, donošenja odluka predaju se financijski izvještaji za potrebe javne objave.
Također su predani svi porezni i ostali izvještaji (porez na dobit, članarina turističkim zajednicama, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama) za 2019. godinu.

U 2019. godini Pazin sport d.o.o. ostvario je ukupno 1.137.604,00 kuna prihoda, odnosno 1.128.347,00 kuna rashoda, te dobit razdoblja od 7.410,00 kuna. Ukupna vrijednost imovine, obveza i kapitala iznosi 763.128,00 kuna.

RGFI_Potvrda_2019_OIB_43950983256

Referentna stranica 2019

Bilanca 2019

Račun dobiti i gubitka 2019

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital