Udruge će na novac iz proračuna čekati do svibnja

Objavljeno: 11. siječnja 2016. u kategoriji

Ulaskom u novu godinu civilni se sektor suočio s primjenom Vladine uredbe usvojene još u ožujku prošle godine,

kojom su određeni kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredba je definirala promjene zacrtane Zakonom o udrugama, koji je na snazi još od 1. listopada 2014. Zakonodavac je tada isticao da javnim novcem treba financirati programe i projekte, a ne udruge.

Cilj je osigurati transparentnost i javnost poslovanja udruga, koje se sada s programima kandidiraju na javne natječaje za proračunske potpore, a njihova godišnja financijska izvješća trebala bi biti javno dostupna preko web stranice Registra udruga, da se zna s koliko javnog novca, privatnih donacija i drugih sredstava raspolažu te troše li ih namjenski.

– Imamo spreman program za ovu godinu, ali čekamo natječaj koji je Grad Vodnjan najavio objaviti tek sredinom siječnja. Rečeno nam je da će odabir programa udruga koje će dobiti potporu iz gradskog proračuna obaviti posebna gradska komisija, negdje do svibnja. Udruga, dakle, do tada, a ako se program ne prihvati, ni nakon toga, nema novca i bez toga ne možemo raditi. A prva polovica godine vrijeme je najintenzivnijih aktivnosti naše udruge koja se bavi savjetovanjem u poljoprivredi, kaže agronom Franko Raguž, koji vodi poljoprivrednu udrugu Agroturist sa sjedištem u Vodnjanu.

Agroturist se u 90-postotnom iznosu financira iz proračuna Grada Vodnjana. Raguž kaže da su dosad gradski natječaji raspisivani u rujnu prethodne godine i Gradsko vijeće bi do kraja te godine usvojilo plan financiranja udruga za iduću godinu. Udruge su, dakle, već u prosincu znale s koliko novca mogu raspolagati u idućoj godini i odmah bi s početkom nove godine startali s osiguranim financijama.

– Velika je to promjena i zbunjuje nas, kako sada postupati i raditi ili ne raditi, pita se Franko Raguž koji je u Agroturistu i zaposlen.

U Hrvatskoj je registrirano oko 54.000 udruga, najviše sportskih – više od 17.000 – a slijede kulturne, udruge iz Domovinskog rata, nacionalne, znanstvene i druge. U njima, osim volontera, mnogi rade na ugovor i primaju plaću. Procjenjuje se da civilni sektor zapošljava više od 10.000 ljudi.

Preuzeto sa Glas Istre.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital